การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยพร้อมคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฐานเกษตรยางพารา อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (17/6/61)

วันที่ 17 มิ.ย. 2561

         วันที่ 16 มิถุนายน 2561 รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ พร้อมคณะที่ปรึกษา และผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและรับทราบผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฐานเกษตรยางพารา และสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ ซึ่งทั้งสองแห่งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางให้เกษตรกรชาวสวนยางในภาคอีสานมีทางเลือกในการแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครพบางคุณภาพดีส่งขายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงเช่นเดียวกับยางแผ่นรมควันและยางแท่งเอสทีอาร์ และแปรรูปยางแผ่นรมควันจากน้ำยางสด โดยใช้หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต GMPควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดการในสวนยาง การรับน้ำยางสด กระบวนการผลิตในโรงงาน ตลอดจนถึงการส่งมอบ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง นอกจากนี้รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ยังได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารในพื้นที่ฯให้ทำงานเชิงรุก เน้นให้มีการส่งเสริมรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้ผลิตยางโดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก และการยางแห่งประเทศไทยจะช่วยจัดหาอุปกรณ์เครื่องอัดก้อนขนาดน้ำหนัก 33.33 และ 35 กิโลกรัมให้กับโรงผลิตยางแผ่นรมควัน พร้อมทั้งหาตลาดรองรับให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนมั่นคง ต่อไป
เรื่อง/ภาพ : พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์