การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท.เป็นพยานระหว่าง IRPC และแบรนด์ เอราวัณ ลงนามสัญญาซื้อขายหมอนยางพารา เปิดล็อตแรกกว่า 2 ล้านบาท

วันที่ 11 ก.ค. 2561

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 การยางแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาซื้อขายหมอนยางพาราระหว่าง บริษัท IRPC และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด จ. จันทบุรีและสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด จ.ตราด ภายใต้แบรนด์ "เอราวัณ” ส่งมอบล๊อตแรกมูลค่า 2.25 ล้านบาท ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ปี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ. ระยอง
          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามซื้อขายผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด จ. จันทบุรี สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด จ. ตราด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ไออาร์พีซี จำกัด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งและสามารถทำธุรกิจได้ ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวได้ร่วมกันสร้างแบรนด์ เอราวัณ ที่มีความเข้มแข็งและสามารถส่งออกได้ และเป็นการสนองตอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีภาคเอกชนคือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน ซึ่ง กยท.ในฐานะผู้ดูแลยางพาราทั้งระบบและให้การส่งเสริมการแปรรูปยางพาราในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปเพื่อเป็นวัตถุดิบหรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถเพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่ายางพาราเพื่อให้ชีวิตเกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป
          นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานนะผู้แทนจากสถาบันเกษตรกร ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด และสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ในการทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ได้แก่ หมอน และที่นอนยางพารา ภายใต้แบรนด์ "เอราวัณ” เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้สร้างเสถียรภาพราคายางในภาวะที่ราคายางผันผวน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการส่งออกไปต่างประเทศและมีการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ การลงนามสัญญาซื้อขายหมอนยางพารากับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี ในครั้งนี้นับเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในการดำเนินการร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะมีการต่อยอดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างแน่นอน
          นายวิทวัส โพธิ์สุวรรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พิซี จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในทุกปีสหกรณ์ฯมีการแจกของที่ระลึกให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ปกติที่ผ่านมาทางสหกรณ์ได้มอบของให้สมาชิกเป็นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของอื่นๆ แต่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการใช้ยางในประเทศ ทางสหกรณ์จึงมีแนวคิดในการแจกหมอนยางพาราให้กับสมาชิก จำนวน 4,450 ใบ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.25 ล้านบาท และจะมีการขยายการสั่งเพิ่มอีกในอนาคตเพื่อแจกพนักงานของบริษัททั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในฐานะสหกรณ์ ซึ่งหลังจากการลงนามสัญญาซื้อขายในครั้งนี้ ทางสหกรณ์ฯ มีความตั้งใจจะเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา โดยการ พรีออเดอร์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถมีแหล่งในการซื้ออีกช่องทางหนึ่ง ตามเจตนารมณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน
 
ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์