การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
นำคณะมกอช.เยี่ยมชมสวนยางมาตรฐาน GAP เขต อ. ปะเหลียน จ. ตรัง (7/11/61)

วันที่ 8 พ.ย. 2561

         วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำโดยนายประทีป อารยะกิตติพงศ์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ พร้อมคณะรวม 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมแปลงยางของเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP จากสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ในเขต อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ซึ่งมีเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน GAP ไปแล้ว 7 ราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ เพื่อกำหนดแผนในการจัดทำมาตรฐาน เรื่องหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายสมยศ น้ำแก้ว ผอ.กยท.จ.ตรัง พร้อมกับผอ.กยท.สาขาเมือง ผอ.กยท.สาขาย่านตาขาว ผอ.กยท.สาขาห้วยยอด ผอ.กยท.สาขาปะเหลียน นายเสกสรรค์ กาฬสร ผอ.ส่งเสริมสหกรณ์สาขาประเหลียน ผู้แทนเกษตรกรสกย.ป่ากอ หนองหว้า โคกแต้ว ไร่ควน หนองเอื้อง สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว และคณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้
         การศึกษาเยี่ยมชมแปลงยางพาราดังกล่าวของคณะมกอช.จะได้มีการรวบรวมข้อมูลการทำสวนยางแบบครบวงจร ตั้งแต่การดูแลสวนยางก่อนและหลังเปิดกรีด การกรีดยางที่ถูกวิธี รวมทั้งการรวบรวมน้ำยางสดไปยังโรงงานแปรรูปยาง นำผลการศึกษาไปจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา มกอช.ได้จัดทำมาตรฐานยางแผ่นรมควัน และยางเครป ตามหลัก GMP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
 เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 ภาพ : อนุรักษ์ บุญมาก
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์