การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ร่วมประชุมหารือหลักปฎิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP

วันที่ 15 มี.ค. 2562

ร่วมประชุมหารือหลักปฎิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP
กองจัดการสวนยาง 2 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง
ต. กรุงหยัน อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช
 
          วันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นายโสภณ หมื่นรักษ์ ปฏิบัติการแทน หัวหน้ากองจัดการสวนยาง 2 ร่วมประชุมหารือวางแผนแนวทาหลักปฎิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAPโดยแบ่งงานตามแผนการทำงาน ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2562
มีสมาชิกเขาร่วมประชุม จำนวน 35 ราย ปัญหาในการร่วมหารือครั้งนี้ คือ การกรองน้ำยางในสวนมีความยุ่งยากเนื่องจากส่วนใหญ่มีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว และพื้นที่อยู่บนภูเขา การขนส่งน้ำยางระยะทางไกลและชำรุด กลัวว่าระยะเวลาจะเกิน 6 ชั่วโมง และการบรรทุกน้ำยางสดจากแปลงเป็นการว่าจ้างบริษัทเอกชนทำให้ควบคุมความสะอาดไม่ได้ตามมาตราฐาน อย่างไรก็ตามจะต้องใช้หลักการควบคุมคุณภาพและได้ตั้งเป้าตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 13,844 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับการจัดการแปลงกรีด การจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
 เรื่อง : พิศมัย จันทุมา
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์