การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.บ้านผือ อ.น้ำโสม อ.หนองวัวซอ และ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี แนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

วันที่ 30 เม.ย. 2562

             วันที่ 23 - 29 เมษายน 2562 คณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติการ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ลงพื้นที่เพื่อตรวจแนะนำให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี จำนวน 18 ราย กลุ่มเกษตรกรการทำสวนยางพาราบ้านหยวก ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี จำนวน 37 ราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการทำสวนยาง ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จำนวน 32 ราย และกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอ จำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี จำนวน 46 ราย ปัญหาที่พบในสวนยางพารา คือไม่แบ่งหน้า-หลัง กรีดลึกจนถึงแก่น หน้ากรีดเสียหาย มุมกรีดยางไม่ได้ระดับ 30-35 องศา ส่วนการใช้สารจับตัวยางก้อนถ้วยพบว่า ยังมีเกษตรกรที่ใช้กรดซัลฟิวริกบางส่วน และเกษตรกรที่ใช้กรดฟอร์มิก ก็ยังผสมกรดไม่ถูกต้องเกือบทั้งหมด คณะควบคุมปฏิบัติงาน GAP ได้สาธิต และบรรยายตามข้อแนะนำ เพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงในสวนยางของตนเอง และรอการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน GAP ในลำดับถัดไป
เรื่อง : นายชัยณรงค์ จันงาม
ภาพ : นายพุทธิพงษ์ บุญมา//ธีระวัฒน์ นำเจริญ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์