กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ English Version W3C
ประกาศ

webboard
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด
สกย.จ.พะเยา จัดสัมมนาให้ความรู้ครูยางระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ เพิ่มศักยภาพให้ครูยาง เสริมความมั่นใจในการช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มชาวสวนยาง (08/08/2557)
กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงและเททองรูปหล่อองค์พระพิรุณทรงนาค ในัวนอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ สำนักชลประทานที่ 11 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (12/06/2557)
ถามมา-ตอบไป (Q & A)กับ เกาะติดความคืบหน้าของ กยท.ออกอากาศเทปแรกทาง web streaming (11/07/2556)
คณะผู้บริหาร สกย.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย (27/06/2556)
กษ. และ สกย.เตรียมความพร้อม ตั้งทีมงาน ศึกษาและทบทวน ทรัพยากรทุกด้านขององค์กร รองรับการยางแห่งประเทศไทย (26/06/2556)
สรุปผลการประชุมสัมมนาและนิทรรศการงานยางพาราอาเซียน 2013 (19/04/2556)
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ....ฉบับ เสนอวุฒิสภาพิจารณา (25/03/2556)
ร่าง พรบ.การยางฯ ผ่านเวทีสภาฯ ติดตามในวุฒิสภาต่อไป [ 08 มีนาคม 2556 ] (08/03/2556)
     
ประกาศ ข่าวยางพารา ธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา  เกษตรกรสถาบันเกษตรกร

ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองคาย (22/08/2557)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (22/08/2557)
ประกาศ สกย.จ.กระบี่/ศรย.กระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 2,000 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/08/2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคาร 1 พร้อมทาสีภายนอกอาคาร 1 และอาคาร 2 (21/08/2557)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเซกา (21/08/2557)
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองคาย (21/08/2557)
     
แบบฟอร์มการชำระเงินสงวนลิขสิทธิ์ 2555 - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund) เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์