การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคำแนะนำการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วในสวนยาง ปี 2560 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (21 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 684 ครั้ง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 973 ครั้ง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวน1 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายหลักสวนปาล์มน้ำมัน ระยะทางยาว 4 กิโลเมตร (15 ส.ค. 2560)
ประกาศศูนย์วิจัยยางสงขลา เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (15 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด (11 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย ราคากลางจ้างจัดกิจกรรม กยท. นำสื่อมวลชนสัญจรดูงานพัฒนายางพาราทั้งระบบในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (11 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบแสง เสียง และระบบภาพ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 6 ตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 สามารถเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2560 Email : orf2301@rubb (11 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 1094 ครั้ง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ เรื่องขายไม้ยางพาราในศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ (11 ส.ค. 2560)
กำหนดราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด (11 ส.ค. 2560)
การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบแสง เสียงและระบบภาพ แบบไม่รวมอะไหล่ (11 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด (10 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (10 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบประเมินความสามารถของบุคลากร (Competency Assessment) (10 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายชื่อการยางแห่งประเทศไทยและเสาธงใหญ่ บนดาดฟ้าอาคาร 1 (9 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 719 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดต้นยางพารา (9 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (9 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 3 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (9 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8-11 ส.ค. 2560 (8 ส.ค. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 สามารถเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2560 Email : orf2301@rubber.mail.go.th โทร 02-4332222 ต่อ 117 (3 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 828 ครั้ง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 6 ตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 สามารถเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 สิงหาคม 2560 Email : orf2301@rubber.mail.go.th โทร 02-4332222 ต่อ 117 (3 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 857 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์