การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ ให้การรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กลุ่มสหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 5 ส.ค. 2561

          วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินจาก ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำการประเมินให้การรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กลุ่มสหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู จำนวนทั้งสิ้น 50 แปลง
           ผลการตรวจให้การรับรองพบว่า มีแปลงยางก้อนถ้วยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 48 แปลง คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,162 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 96% ของแปลงยางของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง นับว่าเกษตรกรสามารถนำหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ไปปรับใช้ ให้มีระบบการจัดการสวนยางที่ดี มีวิธีการกรีดยาง การใช้น้ำกรดตามคำแนะนำ ผลิตยางก้อนถ้วยได้คุณภาพมาตรฐาน ลดมลภาวะจากการใช้น้ำกรดที่ไม่ถูกต้องทั้งวิธีการจัดการและการเตรียมสารเคมี ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
            ส่วนแปลงที่ไม่ผ่านการรับรอง จำนวน 2 ราย คณะกรรมการฯ GAP ได้ให้คำแนะนำ สาธิต และอธิบายข้อควรปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยคณะกรรมการฯ จะเข้าไปสำรวจอีกครั้งหากเกษตรกรสามารถปรับได้ตามคำแนะนำ ก็จะสามารถให้การรับรองเป็นแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ได้ต่อไป
เรื่อง/ภาพ ชัยณรงค์ จันงาม
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์