การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
กยท. จังหวัดสงขลา จัดอบรม การเพิ่มผลผลิตยางให้ สกย.บ้านนาหว้า จำกัด (23/01/61)

วันที่ 24 ม.ค. 2561

          วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ กยท.จังหวัดสงขลาได้จัดทำโครงการอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ณ สกย. บ้านนาหว้า ม.๑ ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา ผู้เข้าอบรมจำนวน ๓๐ คน วัตถุประสงค์ให้สมาชิกเข้าใจการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐานGMP โดยมี ผอ.กยท. สาขาจะนะ นายทวีศักดิ์ สงคง เป็นประธานในการเปิด และได้เชิญนายไมตรี มีทอง ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นรุ่นที่ ๑๔ จากจำนวน ๓๐รุ่น ทำให้สมาชิกมีความเข้าใจในการปรับปรุงระบบมาตรฐาน GMP โดยจะถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหกรณ์อย่างเค่รงครัด ข้อที่ ๑ กรีดยางหลังเที่ยงคืน ข้อที่ ๒ คว่ำถ้วยรองรับยาง และล้างแกลอน ข้อที่ ๓ กรองน้ำยาง ข้อที่ ๔ ส่งน้ำยางก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น.
 
เรื่อง : ไมตรี มีทอง
 ภาพ : ธีรพงค์ คงน้อง
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์