การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
ผวก. ยืนยันไม่มีนโยบายให้เช่าพื้นที่ กยท.

วันที่ 12 ต.ค. 2561

          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไม่มีนโยบายที่จะให้ผู้ใดมาเช่าพื้นที่ของ กยท. ไม่ว่าจะเป็น สวนยาง โรงงานน้ำยางข้น โรงเลื่อยไม้ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของ กยท. เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ ที่ให้ กยท. ใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมการปลูกยางพารา การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม จึงขอให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง และหากมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เข้าใจ ขอให้ติดต่อมายังกองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ของ กยท. โดยตรง เบอร์โทร.0-2433-2222 ต่อ 511-512 E-mail : prraotpr@gmail.com
 
 
 
นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการ
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์