การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง ตั้งเป้าจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP (05/02/62)

วันที่ 6 ก.พ. 2562

         วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน GAP นำโดยนางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 นายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นางสมสิริ เหล็กเพช็ร นายสุเวทย์ ศิริ พนักงานการเกษตร 2 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 ศูนย์บริการทศสอบรับรองภาคใต้ และคณะ ลงพื้นที่กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตองกลาง เพื่อเตรียมรับกับการจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางมาตรฐาน GAP โดยมีนายนราธิป นิลวงศ์ นักวิชาการเกษตร 7 กองจัดการสวนยาง 1 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่สวนยางกองจัดการสวน 1 หมู่ 3 จำนวน 10 แปลง พันธุ์ RRIM 600 พื้นที่ 109 ไร่ จากการตรวจสอบพบว่าไม่ชักร่องเส้นแบ่งหน้าหลัง มุมกรีดไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ กรีดหนา กรีดบาด กรีดลึกถึงเนื้อไม้ ถ้วยรองรับน้ำยางไม่สะอาด ยังไม่มีการกรองน้ำยางในสวน ภาชนะรวบรวมน้ำยางไม่สะอาด การดำเนินงานในครั้งนี้มีเป้าหมายจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 1 ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ไร่ และเพื่อให้สวนยางเขตภาคใต้ตอนกลาง มีหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP เพิ่มผลผลิตที่ได้คุณภาพ เพื่อสำหรับเก็บข้อมูลงานวิจัยให้มีความถูกต้องด้านผลผลิต ต่อไป
เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์